Overhuset

350 AV DE RÅESTE KONSULENTENE I MARKEDET UNDER SAMME TAK

SELSKAPENE

Overhuset leverer spisskompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder. Tjenestene leveres gjennom våre partnerselskaper som alle har spesialisert seg på å være ledende fagmiljøer med spiss- og seniorkompetanse innenfor sine respektive fagfelt. Se på de enkelte selskapene for detaljer.

OM OSS

Overhuset er et samarbeid mellom små og mellomstore konsulentselskaper. Sammen tilbyr vi vår spisskompetanse direkte til større kunder. Disse kundene opererer ofte med rammeavtaler, hvor små selskaper kan være diskvalifisert i utgangspunktet. Kundene var svært godt fornøyd med våre konsulenter, da de ble leid inn via større konsulentselskaper. Vil vil gjøre dem enda mer fornøyde ved å sørge for at våre kunder kan ha avtaler direkte med oss. Da får de den spisskompetansen de er ute etter. Uten bortkastet mellomledd.Vår kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til å sikre høy kvalitet i våre tjenesteleveranser, og at vi forvalter våre oppgaver overfor eiere, partnere, kunder, samarbeidspartnere på en profesjonell og tillitsvekkende måte.

Overhuset skal tilby de beste konsulentene i markedet til våre kunder, og levere tjenester med en kvalitet som tilfredsstiller krav og forventninger fra kunder og samarbeidspartnere.

For å få dette til skal vi:
• Utføre våre oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser
• Levere de tjenester våre kunder ønsker
• Følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
• Lære av våre feil
• Involvere partnere og samarbeidspartnere på en måte som sikrer forståelse for, identifisering og gjennomføring av vårt kvalitetsarbeid
• Dokumentere vårt arbeid med kvalitet; ha kvalitetsarbeid på dagsorden, samt ha fokus på kvalitetsmål i alle ledd i selskapet
• Ha et kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001:2015

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og rutiner som er etablert i Overhuset.

Kunnskapsdeling

Overhuset har sterk tro på deling av kunnskap. Ingen blir bedre av å ruge på egen viten. Fagaktiviteter på tvers av selskapene gir oss selv og våre kunder stadige kunnskapsløft.

Spesialistene på ett sted

De skarpeste fagmiljøene som dyrker spisskompetansen på lag med andre som er best i sine grener. Tilgang til eksperter på mange fagområder. Uten omveier.