Ledende fagmiljø på elektronisk samhandling

Edisys Consulting ser på digitalisering som en lagidrett, og tilbyr erfarne rådgivere til alle deler av en implementeringsprosess – fra strategiske avklaringer og valg av løsning, til analyse og design.

Konsulentselskapet har erfaring fra en rekke bransjer og virksomheter innen både privat og offentlig sektor, og har deltatt i store EDI-prosjekter blant annet innen varehandel, kraft- og transportbransjen. EDI står for Electronic Data Interchange, og dreier seg om nettopp utveksling av elektronisk informasjon. På dette feltet har Edisys Consulting vært en viktig premissgiver i flere år.

Støtter og løfter IT-prosjekter
Edisys-konsulentene brenner for datadeling, samarbeid og standardisering på tvers av digitale økosystemer. Med sterk kompetanse og lang erfaring, støtter og løfter de prosjekter og team på kundesiden. Målet er å bidra til de beste løsningene – nå og for fremtiden. Du finner dem i roller som for eksempel arkitekt, prosjekt- eller teamleder.

Digitalisering og opplæring
Selskapet har markert seg på nasjonalt og internasjonalt nivå, og deltar aktivt for å fremme og utvikle standarder som finnes i markedet. Konsulentene herfra ser stor verdi i opplæring og kunnskapsdeling, for å sikre at tjenestene de tilbyr alene og gjennom Overhuset lander godt hos kundene. Opplæring er en viktig del av leveransen, og en god måte for våre kunder å bygge kunnskap i egen organisasjon.

Vil du vite mer? Besøk nettsiden til Edisys Consulting